Når du bestiller deg en videokonsultasjon vil du få en link på sms. Der vil du få veiledning om å registrere deg med navn og nummer. Når du er ferdig tilkoblet vil legen ringe deg opp.