Still et medisinsk spørsmål til legen din. Du betaler samme egenandel som ved vanlig time. Meldingen kan bli lest og besvart av annet helsepersonell ved legekontoret. Du vil få bekreftelse på at henvendelsen er registrert på SMS