Ny LIS1-lege

LIS1 er den nye betegnelsen på turnusleger.

Fra 1. Mars 2022 starter en ny LIS1-lege hos hos oss, som skal være her til 31. August 2022. Vi ønsker Kjerti Dalheim velkommen og håper hun vil trives.

Coronavirus

Ved mistanke om smitte av koronavirus (nærkontakt eller feber/ tørrhoste/ tungpust):

– IKKE møt opp hos legen,  men  gå til  sidene på  www.melhus.kommune.no  for bestilling av test. Eller ring testtelefon: 90618260

Her kan du foreta direkte timebestilling, dersom du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset.

Testing er gratis, og den enkelte kan selv logge inn på www.helsenorge.no og hente sitt prøvesvar etter 1-2 dager.

 Informasjon om koronaviruset: 815 55 015.  Se også www.fhi.no og www.helsenorge.no