Våre leger

  • Line Sistiaga Nielsen, spesialist i allmennmedisin
  • Sigrid Sirisdatter fra 1. Mai, vikar for Dr. Nielsen i 50 %. Fra 15. Oktober 80% vikar for Dr. Nielsen fram til 16. April 2023
  • Kristin Lauglo, spesialist i allmennmedisin og Ernæringsfysiolog
  • Ragnhild Skipnes Haugen, spesialist i allmennmedisin
  • Grete Hjelmeland, spesialist i allmennmedisin
  • Vi Dan Hien Nguyen, LIS1