Våre leger

  • Kristin Lauglo, spesialist i allmennmedisin og Ernæringsfysiolog
  • Ragnhild Skipnes Haugen, spesialist i allmennmedisin
  • Grete Hjelmeland, spesialist i allmennmedisin
  • Marte Kristine Aasen, allmennlegevikar
  • Cecilie Annette Wagenheim, LIS1
  • Lars Gram Brynildsen, LIS1